อัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา | ตลาดอัมพวาดอทคอม

อัมพวา

อำเภออัมพวา

อัมพวา อำเภอเล็กๆที่มีประวัติ และเรื่องราวมากมายมาอย่างยาวนาน ซึ่งแต่เดิมอำเภออัมพวา ถูกเรียกขานกันอีกชื่อหนึ่งว่า”แขวงบางช้าง” อัมพวาแต่เดิม เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความเจริญรุ่งเรืองหลายด้าน ทั้งทางด้านการเกษตร และทางด้านการค้าในอดีต ชุมชนอัมพวาเป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีชาวบ้านปลูกบ้านเรือนไม้เป็นที่พักอาศัยเรียงกันเป็นทิวแถวสองฝั่งคลองอัมพวาอย่างสวยงาม โดยชาวชุมชนอัมพวาดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนสองฝั่งคลองอัมพวากันอย่างเรียบง่ายตามวิถีชีวิตของคนไทย อัมพวาเป็นอำเภอ และเป็นชุมชนเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติ และมนต์เสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าหลงใหลกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้ของมนต์เสน่ห์ที่หลากหลายคนหลงใหล

ตลาดน้ำอัมพวา

ตลาดน้ำอัมพวา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันอย่างมากมายทั้งคนไทยในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่กำลังให้ความนิยมกันในปัจจุบัน นอกจากตลาดอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวาจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว อัมพวายังมีอีกหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่น้อยกว่าตลาดน้ำอัมพวา ไม่ว่าจะเป็นอุทยาน ร.2, โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์, ค่ายบางกุ้ง, วัดอัมพวันเจติยาราม, วัดจุฬามณี, และอีกหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจ

สถานที่ท่องเที่ยวอัมพวา

กิจกรรมการท่องเที่ยวอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา

อุทยาน ร.2

กิจกรรมการท่องเที่ยวอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา

ค่ายบางกุ้ง

กิจกรรมการท่องเที่ยวอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

กิจกรรมการท่องเที่ยวอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา

ตลาดน้ำท่าคา

กิจกรรมการท่องเที่ยวอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา

ตลาดน้ำบางน้อย

กิจกรรมการท่องเที่ยวอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา

ตลาดร่มหุบ

กิจกรรมการท่องเที่ยวอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา

วัดจุฬามณี

กิจกรรมการท่องเที่ยวอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา

วัดอัมพวันเจติยาราม

อัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา | ตลาดอัมพวาดอทคอม

ค้นหาที่พักอัมพวา Agoda

อัมพวา | เที่ยวอัมพวา | ตลาดอัมพวา | ตลาดน้ำอัมพวา | สถานที่ท่องเที่ยวอัมพวา | ข้อมูลอัมพวา | กิจกรรมตลาดน้ำอัมพวา | รูปถ่ายตลาดน้ำอัมพวา | แผนที่ตลาดน้ำอัมพวา

ที่พักอัมพวา | รีสอร์ทอัมพวา | โฮมสตย์อัมพวา | ที่พักตลาดน้ำอัมพวา | ที่พักอัมพวาราคาถูก | โปรโมชั่นที่พักอัมพวา

SiteMap

อัมพวา Facebook อัมพวา อัมพวา Twitterอัมพวา ตลาดอัมพวา Instagram ตลาดอัมพวา Google Plus ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดอัมพวา