อัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา | ตลาดอัมพวาดอทคอม

การเดินทางไปตลาดน้ำอัมพวา

สามารถเดินทางมาได้หลากหลายการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ส่วนตัว, รถประจำทางสาธารณะ รถตู้, รถไฟ มีให้เลือกหลายรูปแบบ ตามความสะดวกรวดเร็ว หรือจะเลือกการเดินทางแบบรถไฟเพื่อเพิ่มความสนุกไปอีกแบบหนึ่ง โดยแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้
การเดินทาง เที่ยวตลาดอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวาการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถออกเดินทางได้จากกรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางพระราม 2 หรือทางหลวงหมายเลข 35 มุ่งหน้าไปผ่านจังหวัดสมุทรสาคร ไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสงคราม สามารถสังเกตได้ขณะที่วิ่งรถจากเส้นพระราม 2 สังเกตโรงงานน้ำปลาฝั่งซ้ายมือที่มีขวดขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนตึกโรงงานขับเลยมาประมาณ 10 นาทีจะพบสะพานข้ามแยกวนขวา เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสงครามหลังจากเข้าสู่ตัวเมืองสมุทรสงครามแล้ว จะพบกับสี่แยกให้เลี้ยวขวา ต่อมาให้เลี้ยวซ้ายเพื่อข้ามทางรถไฟหน้าโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม และเลี้ยวขวาหน้าโรงเรียนฯ ต่อมาจะพบกับสามแยกไฟแดงบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามให้เลี้ยวซ้าย โดยมุ่งหน้าไปอัมพวา ใช้เส้นทางเดียวกันกับไปอำเภอดำเนินสะดวกและอุทยาน ร.2 ประมาณ 6 กม ก่อนถึงสามแยกไฟแดงจะพบกับวงเวียนขนาดเล็กให้ตรงมา(ไม่เลี้ยวซ้าย) หลังจากนั้นจะพบกับป้ายสีขาวประกอบด้วยหัวโขน 3 หัว ขนาดใหญ่อยู่บนป้าน และป้อมตำรวจขนาดเล็ก มีทางแยกทางซ้ายเข้า เพื่อเข้าสู่ตลาดน้ำอัมพวา ไปอีกประมาณไม่เกิน 800 เมตร จะพบกับทางแยกซ้ายมือ เพื่อเข้าสู่ตลาดอัมพวา และตลาดน้ำอัมพวา แนะนำให้ขับรถเลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออัมพวา หรือขับรถข้ามสะพานไปฝั่งวัดอัมพวันเจติยารามเพื่อไปจอดรถในโรงเรียนวัดอัมพวัน หรือเพื่อความสะดวกลดการแออัดทางจราจร แนะนำว่าควรมาถึงตลาดก่อนเวลา 15.00 น. เพื่อง่ายต่อการหาที่จอดรถ และลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่จอดรถเอกชน

การเดินทาง เที่ยวตลาดอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวาการเดินทางโดยรถสาธารณะ หรือรถตู้ การเดินทางโดยรถสาธารณะ หรือรถตู้สามารถขึ้นได้หลายสาย โดยแต่ละสายมักจะเริ่มต้นการเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยมีกระจายตามสถานที่ต่างๆ เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารที่จะเลือกใช้บริการ โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้คือ สำหรับการเดินทางมาอัมพวาทางรถตู้ โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพสามารถขึ้นรถตู้ได้จากหลายสถานที่ โดยอัมพวาไกด์ดอทคอมขอแนะนำการเดินทางโดยรถตู้จากสถานที่ในกรุงเทพฯดังนี้

- รถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-แม่กลอง รถตู้สายนี้สามารถไปขึ้นได้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งถนนพหลโยธินใต้ทางด่วน ใกล้ตึกที่มีป้ายอึ้งกิมกี่ โดยใต้ทางด่วนฝั่งนี้จะมีรถตู้ไปหลากหลายสถานที่มาก สามารถเดินหารถตู้ที่มีป้ายขึ้นว่า แม่กลอง หรืออาจจะเขียนว่าตลาดแม่กลอง อัตราค่าโดยสาร 70 บาท โดยรถตู้สายนี้จะวิ่งขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าไปสู่ตลาดแม่กลองไปจอดที่ตลาดแม่กลอง ทางหน้าร้านแป๊ะโฆษณา หรือร้านขายของโบราณลายคราม ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ หลังจากที่ลงจากรถโดยสารที่ตลาดแม่กลองแล้ว ให้เดินไปเพื่อต่อรถสองแถวอีกหนึ่งต่อ สามารถขึ้นรถสองแถวสายโรงเจฯ- อัมพวา โดยรถสายนี้จะวิ่งผ่านหน้าอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์, วัดอัมพวันเจติยาราม, ตลาดน้ำอัมพวา ค่าโดยสาร 8 บาท หรือสามารถขึ้นรถเมล์สายแม่กลอง-บางนกแขวก อีกเส้นทางหนึ่งก็ได้ โดยรถเมล์สายนี้จะวิ่งผ่านตลาดน้ำอัมพวาเช่นกัน

- รถตู้สายเซนจูรี่-แม่กลอง รถตู้สายนี้สามารถขึ้นได้ที่บริวเณด้านข้างใกล้โรงภาพยนตร์เซนจูรี่ โดยรถตู้สายนี้จะวิ่งมุ่งหน้าไปที่ตลาดน้ำอัมพวา โดยที่ผุ้โดยสารไม่ต้องไปต่อรถที่แม่กลอง อัตรค่าโดยสาร 80 บาท ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

- รถตู้สายบางปะแก้ว-แม่กลอง รถตู้สายนี้สามารถไปขึ้นรถได้ที่บริเวณตลาดบางปะแก้ว ตรงแถวโรงหนังเก่า(ผึ้งหลวง) แถวปั๊มน้ำมันตลาดบางปะแก้วใกล้กับดาวคะนอง อัตราค่าโดยสาร 50 บาท ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ โดยรถตู้สายบางปะแก้ว รถจะไปจอดที่ตลาดแม่กลองเช่นเดียวกันกับรถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และต่อรถสองแถวอีกหนึ่งต่อเพื่อไปตลาดน้ำอัมพวา

- รถตู้สายปิ่นเกล้า–แม่กลอง รถตู้สายนี้สามารถไปขึ้นรถได้ที่ปิ่นเกล้า รถตู้จะจอดอยู่บริเวณด้านข้างโลตัสปิ่นเกล้า อัตราค่าโดยสาร 60 บาท ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยรถตู้สายนี้จะไปจอดที่ตลาดแม่กลองเช่นเดียวกันกับสายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และต้องต่อรถสองแถวอีกหนึ่งต่อเพื่อไปตลาดน้ำอัมพวา

-รถตู้สายบางนา-แม่กลอง รถตู้สายบางนา สามารถไปขึ้นได้ที่แยกบางนา บริเวณใต้สะพานใกล้สะพานลอยตรงแยกบางนา อัตราค่าโดยสารประมาณ 70 บาท ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยรถตู้จะวิ่งไปจอดที่หน้าตลาดแม่กลอง และต้องต่อรถอีกหนึ่งต่อเพื่อไปตลาดน้ำอัมพวาอีกเช่นกัน

-รถตู้สายหมอชิตใหม่-แม่กลอง สามารถขึ้นรถตู้ได้ที่บริเวณหน้าสถานีขนส่งหมอชิดใหม่ โดยรถตู้จะวิ่งไปจอดที่หน้าตลาดแม่กลอง และต้องต่อรถอีกหนึ่งต่อเพื่อไปตลาดน้ำอัมพวาอีกเช่นกัน
อัมพวา ตลาดน้ำอัมพวา | ตลาดอัมพวาดอทคอม
อัมพวา Facebook อัมพวา อัมพวา Twitterอัมพวา ตลาดอัมพวา Instagram ตลาดอัมพวา Google Plus ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดอัมพวา